Bilten_F4.pdf
Arhiva biltena


 Dokumenti / Documents
Zakon o sportu / Sport act pdf
Propozicije takmičenja MŽRKL / MŽRKL competition regulations pdf   doc
Obrazac br. 1 - Lista registrovanih igračica / List of licensed players pdf   doc
Obrazac br. 2 - Prijava za utakmicu / Application schedule pdf   doc
Obrazac br. 3 - Rezultat utakmice / Score pdf   doc
Obrazac br. 4 - Izveštaj delegata o utakmici / Commissioner's report pdf   doc
Obrazac br. 5 - Primedbe klubova na suđenje / Comments on referees pdf   doc
Obrazac br. 6 - Dopunski izveštaj / Supplementary report pdf   doc
Obrazac br. 7 - Poseban izveštaj - Prijava / Complaint appeal pdf   doc
Obrazac br. 8 - Poseban izveštaj - Žalba / Complaint appeal to the game pdf   doc
Obrazac br. 9 - Obrazac za registraciju kluba / Club registration pdf   doc
Obrazac br. 10 - Upitnik za sudije i delegate / Questionnare for referees and commissioners pdf   doc
Obrazac br. 11 - Izjava igračice / Player declaration pdf   doc
Obrazac br. 11 - Player declaration / Player declaration in english pdf   doc
Obrazac br. 12 - Zapis najboljih igračica na utakmici / Player of the game pdf   doc
Obrazac br. 13 - Izjava trenera posle utakmice / Coach quotes pdf   doc
Obrazac br. 14 - Obračun troškova / Travelling expences form for referees and commissioners pdf   doc

Unable to connect to MySQL server